ประมูล/จ้าง/ประกวดราคา วันที่ 13/08/2020 |
ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบำรุงรักษาถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายแยกทางหลวง 401 - บ้านไสสับ (นศ.ถ1-0068) ตำบลฉลอง ตำบลเสาเภา อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

https://drive.google.com/file/d/1eicAbnXYVO89ti52nVcdUayRfDHbIhyj/view?usp=sharing.::การควบคุมภายใน
.::ระบบสารสนเทศ
.:: ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว
.::ระเบียบกฎหมายที่ควรรู้
.:: Link หน่วยงานราชการสถิติการเข้าชม
» 4online
» 170 Today
» 97 Yesterday
» 170 Week
» 368 Month
» 368 Year
» 368 Total
Record: 170 (30.01.2023)
(IT CENTER)