ประมูล/จ้าง/ประกวดราคา วันที่ 13/08/2020 |
ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อปรับปรุงผิวจราจรถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายบ้านบางคลุ้ง-บ้านเกาะแซะ(อบจ.นศ.๓๔๐๒) ตำบลนางหลง ตำบลท่าเสม็ด อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

https://drive.google.com/file/d/1BkAC2353Ne6Gc4b8vakHikb7OYAsZRuS/view?usp=sharing.::การควบคุมภายใน
.::ระบบสารสนเทศ
.:: ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว
.::ระเบียบกฎหมายที่ควรรู้
.:: Link หน่วยงานราชการสถิติการเข้าชม
» 5online
» 52 Today
» 416 Yesterday
» 468 Week
» 468 Month
» 468 Year
» 468 Total
Record: 416 (06.02.2023)
(IT CENTER)