ประมูล/จ้าง/ประกวดราคา วันที่ 10/08/2020 |
ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง เพื่อปรับปรุงผิวจราจรถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายบ้านเกาะรุ้ง-บ้านบางซอย (นศ.ถ.1-093) ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

https://drive.google.com/file/d/1kAQ3sbHrOvJEk3ruRRlZYcenjPRSMf42/view?usp=sharing.::การควบคุมภายใน
.::ระบบสารสนเทศ
.:: ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว
.::ระเบียบกฎหมายที่ควรรู้
.:: Link หน่วยงานราชการสถิติการเข้าชม
» 8online
» 210 Today
» 97 Yesterday
» 210 Week
» 408 Month
» 408 Year
» 408 Total
Record: 210 (30.01.2023)
(IT CENTER)