ประมูล/จ้าง/ประกวดราคา วันที่ 10/08/2020 |
ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อปรับปรุงผิวจราจรถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายบ้านท่าเสริม - บ้านบางนบ (นศ.ถ1-0060) ตำบลบางนบ ตำบลท่าซอม อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

https://drive.google.com/file/d/1GipxxRj7lMbti_ziO26d6qFMJkCaN48k/view?usp=sharing.::การควบคุมภายใน
.::ระบบสารสนเทศ
.:: ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว
.::ระเบียบกฎหมายที่ควรรู้
.:: Link หน่วยงานราชการสถิติการเข้าชม
» 6online
» 96 Today
» 416 Yesterday
» 512 Week
» 512 Month
» 512 Year
» 512 Total
Record: 416 (06.02.2023)
(IT CENTER)