ประมูล/จ้าง/ประกวดราคา วันที่ 10/08/2020 |
ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างปรับปรุงถนนสายป้ากี่ - นาโพธิ์ หมู่ที่ 4 ตำบลกะหรอ อำเภอนบพิตำ จังหวัดนครศรีธรรมราช ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

https://drive.google.com/file/d/1aTZK8vCMxaBPl62F-UKXZlXeS5beHp7h/view?usp=sharing.::การควบคุมภายใน
.::ระบบสารสนเทศ
.:: ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว
.::ระเบียบกฎหมายที่ควรรู้
.:: Link หน่วยงานราชการสถิติการเข้าชม
» 5online
» 174 Today
» 97 Yesterday
» 174 Week
» 372 Month
» 372 Year
» 372 Total
Record: 174 (30.01.2023)
(IT CENTER)