ประมูล/จ้าง/ประกวดราคา วันที่ 10/08/2020 |
ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายแยกหนองจิก - เขตจังหวัดสุราษฎร์ธานี หมู่ที่ 3,4 ตำบลดุสิต อำเภอถ้ำพรรณรา จังหวัดนครศรีธรรมราช ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

https://drive.google.com/file/d/1utLwKioMOrIWOBAVS3qn_yl4swNu4rCe/view?usp=sharing.::การควบคุมภายใน
.::ระบบสารสนเทศ
.:: ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว
.::ระเบียบกฎหมายที่ควรรู้
.:: Link หน่วยงานราชการสถิติการเข้าชม
» 5online
» 215 Today
» 97 Yesterday
» 215 Week
» 413 Month
» 413 Year
» 413 Total
Record: 215 (30.01.2023)
(IT CENTER)