ประมูล/จ้าง/ประกวดราคา วันที่ 24/06/2020 |
ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทุ่งคา - ห้วยมวง หมู่ที่ 3 ตำบลกะหรอ อำเภอนบพิตำ จังหวัดนครศรีธรรมราช ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

https://drive.google.com/file/d/1z46YhaZhx0dMAwvupruVfBdpANx-i3am/view?usp=sharing
.::การควบคุมภายใน
.::ระบบสารสนเทศ
.:: ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว
.::ระเบียบกฎหมายที่ควรรู้
.:: Link หน่วยงานราชการสถิติการเข้าชม
» 3online
» 407 Today
» 405 Yesterday
» 812 Week
» 1020 Month
» 1236 Year
» 1236 Total
Record: 407 (03.08.2021)
(IT CENTER)