ประมูล/จ้าง/ประกวดราคา วันที่ 30/09/2019 |
ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายบ้านย่านเชี่ยว หมู่ที่ 2 ถึงเขตรอยต่อหมู่ที่ 7 ตำบลบางรูป อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

https://drive.google.com/open?id=1p5QovL2LF_IlJZ9lIwxkM1shH32yT0U-.::การควบคุมภายใน
.::ระบบสารสนเทศ
.:: ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว
.::ระเบียบกฎหมายที่ควรรู้
.:: Link หน่วยงานราชการสถิติการเข้าชม
» 6online
» 92 Today
» 416 Yesterday
» 508 Week
» 508 Month
» 508 Year
» 508 Total
Record: 416 (06.02.2023)
(IT CENTER)