ประมูล/จ้าง/ประกวดราคา วันที่ 20/09/2019 |
ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาบุคคลภายนอก บำรุงรักษาดูแลสนามหญ้า สวนหย่อม ทำความสะอาด สวนสาธารณะและสถานที่ราชการ โครงการจ้างเหมาดูแล บำรุงรักษาสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ ร.9 (นางสาวพร้อม ณ นคร อุทิศ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

https://drive.google.com/file/d/1XeAN-QLI6qiq_iedJ0WWeMR5rWPSRFpw/view?usp=sharing.::การควบคุมภายใน
.::ระบบสารสนเทศ
.:: ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว
.::ระเบียบกฎหมายที่ควรรู้
.:: Link หน่วยงานราชการสถิติการเข้าชม
» 6online
» 173 Today
» 97 Yesterday
» 173 Week
» 371 Month
» 371 Year
» 371 Total
Record: 173 (30.01.2023)
(IT CENTER)