ประมูล/จ้าง/ประกวดราคา วันที่ 18/09/2019 |
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายควนปลิง-บ้านหนองใหญ่ หมู่ที่ 6 ตำบลกะปาง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

https://drive.google.com/file/d/145QWR3AiAKVrHG_86qkLaDlP9gqiKcp8/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1PwJv31GR4mwEk3gB6mAQP7v0ExGVWmNP/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1VJhn9VO2LK7ggWV4kVDGj_9oi5zZ0kmF/view?usp=sharing.::การควบคุมภายใน
.::ระบบสารสนเทศ
.:: ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว
.::ระเบียบกฎหมายที่ควรรู้
.:: Link หน่วยงานราชการสถิติการเข้าชม
» 4online
» 180 Today
» 97 Yesterday
» 180 Week
» 378 Month
» 378 Year
» 378 Total
Record: 180 (30.01.2023)
(IT CENTER)