ประมูล/จ้าง/ประกวดราคา วันที่ 09/09/2019 |
ร่างประกาศ ประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารสถานที่และดูแลรักษาภูมิทัศน์สถานที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

https://drive.google.com/open?id=1uXUwbxxac2LwD6U68K24LZzFpZuiNHu1.::การควบคุมภายใน
.::ระบบสารสนเทศ
.:: ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว
.::ระเบียบกฎหมายที่ควรรู้
.:: Link หน่วยงานราชการสถิติการเข้าชม
» 4online
» 85 Today
» 416 Yesterday
» 501 Week
» 501 Month
» 501 Year
» 501 Total
Record: 416 (06.02.2023)
(IT CENTER)