ประมูล/จ้าง/ประกวดราคา วันที่ 21/08/2019 |
ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาซื้อโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตบ้านดอนแค - บ้านหนองจระเข้ (นศ.ถ.๑-๐๑๐๗) ตำบลทรายขาว, ตำบลบ้านราม อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยการซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อซ่อมสร้าง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

https://drive.google.com/file/d/1c3LKJ3KoV54pK7zKKdNRFE99sMLVZ-ot/view?usp=sharing.::การควบคุมภายใน
.::ระบบสารสนเทศ
.:: ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว
.::ระเบียบกฎหมายที่ควรรู้
.:: Link หน่วยงานราชการสถิติการเข้าชม
» 2online
» 47 Today
» 416 Yesterday
» 463 Week
» 463 Month
» 463 Year
» 463 Total
Record: 416 (06.02.2023)
(IT CENTER)