ประมูล/จ้าง/ประกวดราคา วันที่ 19/08/2019 |
ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาซื้อโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายบ้านคลองขุด-บ้านบางนบ (นศ.ถ.๑-๐๐๙๔) ตำบลบางนบ, ตำบลหัวไทร อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยการซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อซ่อมสร้าง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

https://drive.google.com/file/d/1MtxmzJ_p5bhtxMJSkMsFMnq-0gFY2jCr/view?usp=sharing.::การควบคุมภายใน
.::ระบบสารสนเทศ
.:: ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว
.::ระเบียบกฎหมายที่ควรรู้
.:: Link หน่วยงานราชการสถิติการเข้าชม
» 6online
» 58 Today
» 416 Yesterday
» 474 Week
» 474 Month
» 474 Year
» 474 Total
Record: 416 (06.02.2023)
(IT CENTER)