ประมูล/จ้าง/ประกวดราคา วันที่ 19/08/2019 |
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างป้ายชื่อ, ประตูทางเข้า-ออก, รั้ว โรงเรียนบ้านน้ำโฉ ตำบลท้องเนียน อำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

https://drive.google.com/file/d/1YjzqUim5d9dyLmeycEGWDHovRmANWDcr/view?usp=sharing.::การควบคุมภายใน
.::ระบบสารสนเทศ
.:: ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว
.::ระเบียบกฎหมายที่ควรรู้
.:: Link หน่วยงานราชการสถิติการเข้าชม
» 4online
» 195 Today
» 97 Yesterday
» 195 Week
» 393 Month
» 393 Year
» 393 Total
Record: 195 (30.01.2023)
(IT CENTER)