ประมูล/จ้าง/ประกวดราคา วันที่ 14/08/2019 |
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายพรุเล-ป่าคลุ้ม หมู่ที่ ๕ ตำบลท่าประจะ-หมู่ที่ ๒ ตำบลควนหนองหงส์ อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

https://drive.google.com/file/d/1Va8wj_qyZy0p-47UpimeAHLaEK59717B/view?usp=sharing.::การควบคุมภายใน
.::ระบบสารสนเทศ
.:: ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว
.::ระเบียบกฎหมายที่ควรรู้
.:: Link หน่วยงานราชการสถิติการเข้าชม
» 10online
» 84 Today
» 416 Yesterday
» 500 Week
» 500 Month
» 500 Year
» 500 Total
Record: 416 (06.02.2023)
(IT CENTER)