ประมูล/จ้าง/ประกวดราคา วันที่ 19/08/2019 |
ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุเคมีภัณฑ์ป้องกันโรคไข้เลือดออก เพื่อใช้ในการดูแลสุขภาพประชาชนในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

https://drive.google.com/file/d/1OWwVD3dMmxlFmR1cVI9EQnH_ylSGSqxj/view?usp=sharing.::การควบคุมภายใน
.::ระบบสารสนเทศ
.:: ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว
.::ระเบียบกฎหมายที่ควรรู้
.:: Link หน่วยงานราชการสถิติการเข้าชม
» 1online
» 46 Today
» 416 Yesterday
» 462 Week
» 462 Month
» 462 Year
» 462 Total
Record: 416 (06.02.2023)
(IT CENTER)