ประมูล/จ้าง/ประกวดราคา วันที่ 15/08/2019 |
ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องเจาะคอนกรีตและแอสฟัลท์ติกคอนกรีตแบบไฟฟ้าพร้อมเครื่องกำเนิดกระแสไฟฟ้าและกระบอกเจาะ จำนวน 2 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

https://drive.google.com/file/d/1mFj2pP4Y3iLcjzWvw1IfR1wKhggK5Zmn/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1M_N33xrkh9FN9dwV9tcWpYfMwK95edda/view?usp=sharing.::การควบคุมภายใน
.::ระบบสารสนเทศ
.:: ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว
.::ระเบียบกฎหมายที่ควรรู้
.:: Link หน่วยงานราชการสถิติการเข้าชม
» 16online
» 165 Today
» 97 Yesterday
» 165 Week
» 363 Month
» 363 Year
» 363 Total
Record: 165 (30.01.2023)
(IT CENTER)