ประมูล/จ้าง/ประกวดราคา วันที่ 15/08/2019 |
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างป้ายชื่อ, ประตูเข้า-ออก และรั้วคอนกรีตเสริมเหล็กโรงเรียนวัดสำนักขัน ตำบลสามตำบล อำเภอจุฬาภรณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

https://drive.google.com/file/d/1mxulyVWrd5rNSY59ivRY8rrArL3wy37Q/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1tY0mBwY1WqGOznpmzHnRYcEAUSKTmLWa/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1zP8UXV17FIgxIi8MXOuLn487UTaNH5Jz/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1CQVlIGV-eUcnvEKmQccEKUr_eZPXTeUK/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1ae2OPfpGE8K4ngYI3VSnsLHkwyyFLiZE/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1zyZHC0C5ODtlUzmQT9ToGmi_Zkj8cc1h/view?usp=sharing.::การควบคุมภายใน
.::ระบบสารสนเทศ
.:: ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว
.::ระเบียบกฎหมายที่ควรรู้
.:: Link หน่วยงานราชการสถิติการเข้าชม
» 8online
» 167 Today
» 97 Yesterday
» 167 Week
» 365 Month
» 365 Year
» 365 Total
Record: 167 (30.01.2023)
(IT CENTER)