ประมูล/จ้าง/ประกวดราคา วันที่ 09/07/2019 |
ประกาศ เรื่อง ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินสิ่งก่อสร้างฯ เสริมผิวจราจรถนนลาดยางACสายบ้านบางสระ - บ้านเกาะรุ้ง (นศ.ถ.1-0098) ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

https://drive.google.com/open?id=1uSORlw-1dZjpZtl09n_uJnFZdsk-kQJD

 .::การควบคุมภายใน
.::ระบบสารสนเทศ
.:: ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว
.::ระเบียบกฎหมายที่ควรรู้
.:: Link หน่วยงานราชการ