ประมูล/จ้าง/ประกวดราคา วันที่ 09/07/2019 |
ประกาศประกวดราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายไสพลู - ไสตก หมู่ที่ 8 ตำบลเปลี่ยน อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

https://drive.google.com/file/d/15kwU6QVccJ25OyxckL7BcFEDXJlfn4M4/view?usp=sharing

 .::การควบคุมภายใน
.::ระบบสารสนเทศ
.:: ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว
.::ระเบียบกฎหมายที่ควรรู้
.:: Link หน่วยงานราชการ