ประมูล/จ้าง/ประกวดราคา วันที่ 07/06/2019 |
ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายวัดมุขธาราม-บ้านโพธิ์ประสิทธิ์ หมู่ที่ 7,8 ตำบลถ้ำพรรณารา อำเภอถ้ำพรรณารา จังหวัดนครศรีธรรมราช ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

https://drive.google.com/open?id=11lhQV_WzVQczwwVMWvepXIP9hrLTNwNC

 .::การควบคุมภายใน
.::ระบบสารสนเทศ
.:: ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว
.::ระเบียบกฎหมายที่ควรรู้
.:: Link หน่วยงานราชการ