ประมูล/จ้าง/ประกวดราคา วันที่ 10/05/2019 |
ประกาศประกวดราคาจ้างซ่อมบำรุงถนนสายทางเข้าโรงเรียนนบพิตำ หมู่ที่ 1 ตำบลนบพิตำ อำเภอนบพิตำ จังหวัดนครศรีธรรมราช ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

https://drive.google.com/file/d/15ssho1G3CTlnQE96KpweDxW4Hsb7rGpR/view?usp=sharing

 


.::การควบคุมภายใน
.::ระบบสารสนเทศ
.:: ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว
.::ระเบียบกฎหมายที่ควรรู้
.:: Link หน่วยงานราชการ