ประมูล/จ้าง/ประกวดราคา วันที่ 10/05/2019 |
ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างซ่อมบำรุงถนนสายบ้านบางพูด - บ้านวัดโบสถ์ หมู่ที่ 5, 7 ตำบลเกาะทวด อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

https://drive.google.com/open?id=15Pau9MA_6zoJt693TXWOyxfC24GmJvKZ

 


.::การควบคุมภายใน
.::ระบบสารสนเทศ
.:: ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว
.::ระเบียบกฎหมายที่ควรรู้
.:: Link หน่วยงานราชการ