ประมูล/จ้าง/ประกวดราคา วันที่ 18/04/2019 |
ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างซ่อมบำรุงถนนสายบ้านดอนดาน - บ้านโคกคราม หมู่ที่ 5 ตำบลเสาธง อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

https://drive.google.com/open?id=1d17McRJYEoVWUigAG-NejSSveRdzeRkH

 


.::การควบคุมภายใน
.::ระบบสารสนเทศ
.:: ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว
.::ระเบียบกฎหมายที่ควรรู้
.:: Link หน่วยงานราชการ