ประมูล/จ้าง/ประกวดราคา วันที่ 18/04/2019 |
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายชลประทานฝายไม้เสียบ F6 (อบจ.นศ.3406) (ตอนที่ 3) หมู่ที่ 2,4,6 ตำบลท่าเสม็ด อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

https://drive.google.com/file/d/1AZo7PJ8IzNiUHbFoWk5LXr4NaqSi20vj/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1V3na99kmCYeTEyNcfuTMhjM186nzzrwA/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1N2EAHLgo6XH_jzssX-Op-d5TErYJc4nz/view?usp=sharing

 


.::การควบคุมภายใน
.::ระบบสารสนเทศ
.:: ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว
.::ระเบียบกฎหมายที่ควรรู้
.:: Link หน่วยงานราชการ