ประมูล/จ้าง/ประกวดราคา วันที่ 10/04/2019 |
ประกาศประกวดราคาจ้างซ่อมบำรุงถนนสายสามแยกบ่อล้อลำทับ-หารกง-หนองเสืองู หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านตูล อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

https://drive.google.com/file/d/1AqEztwGHJMl1A7C3LGT5hWs_1PhXNGTf/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1-fCnYtxI7IlsAO9m8f0Tfzjzqmx4M6Wr/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1pM-v240EpM4YBaqg_cxrzSmu4aSWjJLv/view?usp=sharing

 .::การควบคุมภายใน
.::ระบบสารสนเทศ
.:: ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว
.::ระเบียบกฎหมายที่ควรรู้
.:: Link หน่วยงานราชการ