ประมูล/จ้าง/ประกวดราคา วันที่ 09/04/2019 |
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายบ้านเกาะขวัญ-คลองกา หมู่ที่ 2,9,5 ตำบลดุสิต อำเภอถ้ำพรรณรา จังหวัดนครศรีธรรมราช ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

https://drive.google.com/file/d/1VGZ2HCa7-GTerTDysf6Ri8w44Xeed4Ew/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1y1zE5CUMj5QywwCQ3DBZe96neQogxLvW/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1VJhn9VO2LK7ggWV4kVDGj_9oi5zZ0kmF/view?usp=sharing

 .::การควบคุมภายใน
.::ระบบสารสนเทศ
.:: ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว
.::ระเบียบกฎหมายที่ควรรู้
.:: Link หน่วยงานราชการ