ประมูล/จ้าง/ประกวดราคา วันที่ 05/04/2019 |
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายโคกทราย หมู่ที่ 4 ตำบลนากะชะ - หมู่ที่ 6 ตำบลไม้เรียง อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

https://drive.google.com/file/d/1P_YqhFhmJXDdHyz_lKn0rWBJXc-i5M5W/view?usp=sharing

 .::การควบคุมภายใน
.::ระบบสารสนเทศ
.:: ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว
.::ระเบียบกฎหมายที่ควรรู้
.:: Link หน่วยงานราชการ