ประมูล/จ้าง/ประกวดราคา วันที่ 26/03/2019 |
ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณถนนด้านหน้าองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ (ถนนสายบ้านบนควน ตำบลนาโพธิ์ - สหกรณ์นิคม ตำบลเขาขาว) หมู่ที่ 1, 5 ตำบลนาโพธิ์ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

https://drive.google.com/open?id=1cVJDmZI2BDdN-4KLqUJs4f8NQz6AJHR6

 .::การควบคุมภายใน
.::ระบบสารสนเทศ
.:: ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว
.::ระเบียบกฎหมายที่ควรรู้
.:: Link หน่วยงานราชการ