ประมูล/จ้าง/ประกวดราคา วันที่ 20/03/2019 |
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กคลองมาบพังตาล (ถนนสายบ้านบางคลุ้ง-บ้านเกาะแซะ) (อบจ.นศ.3401) หมู่ที่ 3,9 ตำบลขอนหาด อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

https://drive.google.com/file/d/1gQhZDUhwQtNnrPNS_-VMntITeWxUt4Ic/view?usp=sharing

 

 .::การควบคุมภายใน
.::ระบบสารสนเทศ
.:: ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว
.::ระเบียบกฎหมายที่ควรรู้
.:: Link หน่วยงานราชการ