ประมูล/จ้าง/ประกวดราคา วันที่ 01/03/2019 |
ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโรงจอดรถภายในบริเวณสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช ถนนเทวบุรี ตำบลโพธิ์เสด็จ อำเภอเมืองฯ จังหวัดนครศรีธรรมราช ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

https://drive.google.com/open?id=1tAZjK4zL0j5yECCaRgPx6Q0Ho_IVfSfp

 

.::การควบคุมภายใน
.::ระบบสารสนเทศ
.:: ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว
.::ระเบียบกฎหมายที่ควรรู้
.:: Link หน่วยงานราชการ