ประมูล/จ้าง/ประกวดราคา วันที่ 31/01/2019 |
ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างบริการ จัดหาครูผู้สอนภาษาต่างประเทศ ตามโครงการพัฒนาทักษณะภาษาต่างประเทศของโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ประจำปีงบประมาณ 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

https://drive.google.com/open?id=1QO-_fU6TLawdzLSFeBZSg_guZk9WiF6f

 
.::การควบคุมภายใน
.::ระบบสารสนเทศ
.:: ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว
.::ระเบียบกฎหมายที่ควรรู้
.:: Link หน่วยงานราชการ