ประมูล/จ้าง/ประกวดราคา วันที่ 30/01/2019 |
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายควนเนียง-เกาะสระ หมู่ที่ 4,8 ตำบลแก้วแสน อำเภอนาบอน จังหวัดนครศรีธรรมราช ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

https://drive.google.com/file/d/1A3kSuOCuYCIIMDCzrDGg_B35tuktq3IJ/view?usp=sharing

 
.::การควบคุมภายใน
.::ระบบสารสนเทศ
.:: ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว
.::ระเบียบกฎหมายที่ควรรู้
.:: Link หน่วยงานราชการ