ประมูล/จ้าง/ประกวดราคา วันที่ 29/01/2019 |
ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายสระเหล็ก หมู่ที่ 1 ตำบลควนทอง อำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช - หมู่ที่ 12 ตำบลดอนสัก อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

https://drive.google.com/open?id=1-JD3e46zvE0cD3rkvsACV5001IwSGcyG

 
.::การควบคุมภายใน
.::ระบบสารสนเทศ
.:: ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว
.::ระเบียบกฎหมายที่ควรรู้
.:: Link หน่วยงานราชการ