ประมูล/จ้าง/ประกวดราคา วันที่ 09/01/2019 |
ประกาศ เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กข้ามคลองชลประทาน 6 หมู่ที่ 8 ตำบลเกาะขันธ์ อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช

https://drive.google.com/open?id=1VQQKTaTBkT5Ddn9dD1eXyN3seVrRS2b3

 

.::การควบคุมภายใน
.::ระบบสารสนเทศ
.:: ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว
.::ระเบียบกฎหมายที่ควรรู้
.:: Link หน่วยงานราชการ