ประมูล/จ้าง/ประกวดราคา วันที่ 09/01/2019 |
ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) 6 ล้อ พร้อมติดตั้งกระเช้าไฟฟ้า จำนวน 1 คัน ด้วยวิธี ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

https://drive.google.com/open?id=1sMWXkEtw-zZt5spBRxVhbRDMjR-cYbHZ

นายมนูญ ศิริธรรม

รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด

รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด

ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช

 

 
.::การควบคุมภายใน
.::ระบบสารสนเทศ
.:: ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว
.::ระเบียบกฎหมายที่ควรรู้
.:: Link หน่วยงานราชการ