ประมูล/จ้าง/ประกวดราคา วันที่ 03/12/2018 |
ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายบ้านเนินใหญ่ - บ้านราษฎร์บำรุง หมู่ที่ 2, 3, 5 ตำบลทางพูน อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครศรีธรรมราช ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

https://drive.google.com/file/d/1ThFaSaLT-d4spiWKMpocJbdDYRWG5TeZ/view?usp=sharing

 


.::การควบคุมภายใน
.::ระบบสารสนเทศ
.:: ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว
.::ระเบียบกฎหมายที่ควรรู้
.:: Link หน่วยงานราชการ