ประมูล/จ้าง/ประกวดราคา วันที่ 13/11/2018 |
ประกาศประกวดราคาจ้างพิมพ์หนังสือ สารนครศรีธรรมราช และหนังสือ สารนครศรีธรรมราช ฉบับพิเศษ ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

https://drive.google.com/file/d/1QC6Ozuo3A6UpyDshV1WCfbVJVoJ18LzE/view?usp=sharing

 

.::การควบคุมภายใน
.::ระบบสารสนเทศ
.:: ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว
.::ระเบียบกฎหมายที่ควรรู้
.:: Link หน่วยงานราชการ