ประมูล/จ้าง/ประกวดราคา วันที่ 10/09/2018 |
ประกาศ เรื่อง ยกเลิกการประกวดราคาจ้างเหมาบุคคลภายนอก บำรุงรักษาดูแล ตัดแต่งทรงพุ่ม พรวนดิน ใส่ปุ๋ยต้นไม้ฯลฯ

https://drive.google.com/open?id=11oqgeKVooljF1T_IPew9eLdJPC7WISBf

 

.::การควบคุมภายใน
.::ระบบสารสนเทศ
.:: ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว
.::ระเบียบกฎหมายที่ควรรู้
.:: Link หน่วยงานราชการ