ประมูล/จ้าง/ประกวดราคา วันที่ 29/08/2018 |
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างรั้วเหล็ก รอบลู่ ยาว 478 เมตร งานปรับปรุงพื้นสนามฟุตบอล ระบบสูบจ่ายน้ำบำรุงรักษาหญ้า สนามฟุตบอลและปรับปรุงลู่วิ่ง สำหรับกรีฑา สนามกีฬาอำเภอหัวไทร อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

https://drive.google.com/file/d/1V9S3q9z7OByTsQ22rsoQ3omp068AYK9Z/view?usp=sharing

 

.::การควบคุมภายใน
.::ระบบสารสนเทศ
.:: ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว
.::ระเบียบกฎหมายที่ควรรู้
.:: Link หน่วยงานราชการ