ประมูล/จ้าง/ประกวดราคา วันที่ 28/08/2018 |
ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงสนามกีฬาอำเภอหัวไทร อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

https://drive.google.com/file/d/1GKerLNI57wnl795TWYH0jn7najh-pfNB/view?usp=sharing

 

.::การควบคุมภายใน
.::ระบบสารสนเทศ
.:: ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว
.::ระเบียบกฎหมายที่ควรรู้
.:: Link หน่วยงานราชการ