ประมูล/จ้าง/ประกวดราคา วันที่ 11/05/2018 |
ประกาศประกวดราคาจ้างซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายบ้านดอนโรง-บ้านศาลาตะเคียน (นศ.ถ.1-0050) หมู่ที่ 8,9 ตำบลเขาพระบาท อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช แบบ Pavement Recycling ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

https://drive.google.com/file/d/1CiRDHhAgysuhFrwl-1rHGQN2dxwk1lhB/view?usp=sharing

 

.::การควบคุมภายใน
.::ระบบสารสนเทศ
.:: ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว
.::ระเบียบกฎหมายที่ควรรู้
.:: Link หน่วยงานราชการ