ประมูล/จ้าง/ประกวดราคา วันที่ 11/05/2018 |
ประกาศประกวดราคาจ้างซ่อมสร้างถนนลาดยางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายปากนครใต้-โรงเรียนบางหลวง-อนามัยท่าไร่ (อบจ.นศ.1106) ตำบลท่าไร่ อำเภอเมืองฯ จังหวัดนครศรีธรรมราช แบบ Pavement Recycling ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

https://drive.google.com/file/d/1DHUVEcydVaY68wIdYP63aV70cA7rrsRj/view?usp=sharing

 

.::การควบคุมภายใน
.::ระบบสารสนเทศ
.:: ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว
.::ระเบียบกฎหมายที่ควรรู้
.:: Link หน่วยงานราชการ