ประมูล/จ้าง/ประกวดราคา วันที่ 11/05/2018 |
ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมแซมถนนสาย อบจ.นศ.1202 บ้านทางสาย - บ้านเขายวนเฒ่า หมู่ที่ 9 ตำบลกลาย - หมู่ที่ 5 ตำบลตลิ่งชัน อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

https://drive.google.com/file/d/1H-1LRNXIMPr0nbzlclNcNQeg7qTgUNAL/view?usp=sharing

 

.::การควบคุมภายใน
.::ระบบสารสนเทศ
.:: ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว
.::ระเบียบกฎหมายที่ควรรู้
.:: Link หน่วยงานราชการ