ประมูล/จ้าง/ประกวดราคา วันที่ 24/04/2018 |
ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาซื้อเรือท้องแบน จำนวน 20 ลำ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

https://drive.google.com/file/d/13T2dKtPxgVgN6LkwH4EU1Y0YExocR_-X/view?usp=sharing

 

.::การควบคุมภายใน
.::ระบบสารสนเทศ
.:: ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว
.::ระเบียบกฎหมายที่ควรรู้
.:: Link หน่วยงานราชการ