ประมูล/จ้าง/ประกวดราคา วันที่ 04/04/2018 |
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก คอนกรีตสายชลประทานมะม่วงขาว-มะม่วงสองต้น หมู่ที่ 2 ตำบลนาสาร อำเภอพระพรหม เชื่อมต่อ หมู่ที่ 4 ตำบลมะม่วงสองต้น อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

https://drive.google.com/file/d/18seZSoFXzNRsCJdqnNnedMTL3wJgE83y/view?usp=sharing

 

.::การควบคุมภายใน
.::ระบบสารสนเทศ
.:: ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว
.::ระเบียบกฎหมายที่ควรรู้
.:: Link หน่วยงานราชการ