ประมูล/จ้าง/ประกวดราคา วันที่ 04/04/2018 |
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายวัดใหญ่-โคกทึง หมู่ที่ 2 ตำบลนาเรียง อำเภอพรหมคีรี และหมู่ที่ 3 ตำบลท่างิ้ว อำเภอเมืองฯ จังหวัดนครศรีธรรมราช ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

https://drive.google.com/file/d/1bq6p_PVC_mwLsbgZ7-mE8PyF5mtH7vSj/view?usp=sharing

 

.::การควบคุมภายใน
.::ระบบสารสนเทศ
.:: ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว
.::ระเบียบกฎหมายที่ควรรู้
.:: Link หน่วยงานราชการ