ประมูล/จ้าง/ประกวดราคา วันที่ 09/03/2018 |
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสามแยกหนำสองชั้น-หน้าโตน หมู่ที่ 6 ตำบลเขาพระทอง อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

https://drive.google.com/file/d/1VpniB1Upjqw45bxV5ph8ZkgvePdxVJYs/view?usp=sharing

 





















.::การควบคุมภายใน
.::ระบบสารสนเทศ
.:: ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว
.::ระเบียบกฎหมายที่ควรรู้
.:: Link หน่วยงานราชการ