ประมูล/จ้าง/ประกวดราคา วันที่ 07/03/2018 |
ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างปรับปรุงผิวจราจรถนนลาดยางถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายสามแยกพ่อท่านคล้าย-วัดสวนขัน (อบจ.นศ.6102)หมู่ที่ 1,9 ตำบลสวนขัน อำเภอช้างกลาง จังหวัดนครศรีธรรมราช ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

https://drive.google.com/open?id=1KDsDL7q77B4YOTbMr5M181Wr8jWobld2

 

.::การควบคุมภายใน
.::ระบบสารสนเทศ
.:: ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว
.::ระเบียบกฎหมายที่ควรรู้
.:: Link หน่วยงานราชการ