ประมูล/จ้าง/ประกวดราคา วันที่ 09/01/2018 |
ประกาศ เรื่อง ยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายบ้านเชียรเขา-บ้านหัวป่าขลู (อบจ.นศ.2203)อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

https://drive.google.com/open?id=1YUkMAqyolBh-kNPMSb5segAquk1pHNg8

 
.::การควบคุมภายใน
.::ระบบสารสนเทศ
.:: ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว
.::ระเบียบกฎหมายที่ควรรู้
.:: Link หน่วยงานราชการ